aktualni pocasi
neděle 20. srpna
svátek slaví: Bernard
<srpen 2017>
  • po
  • út
  • st
  • čt
  • so
  • ne

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

E-SLUŽBY

INFOTABULE

PŘEHLED ZPRÁV

Všeminské slavnosti 2017

Fotoalbum Václava Kovaříka více…

Pronájem obecního bytu

Ve Všemině čp. 244 se uvolnil obecní nájemní byt. Zájemci si mohou podat žádost do 31. srpna do 10,00 hodin. více…

Mimořádná veterinární opatření

Nařízení SVS a KVS, zamezení šíření nebezpečné nákazy – africký mor prasat ve zlínském kraji k 3.8.2017 více…

rss

Úřední deska, archiv

Elektronická úřední deska obce Všemina

Název souboru Datum Odesílatel Obsah Vyvěšeno Sejmuto Odkaz
ED2016074.pdf 15. 09. 2016 Úřad pro zastup. Státu Výzva vlastníkům nemovitostí 16. 09. 2016 20/02/2017 PDF
ED2017001.pdf 02. 01. 2017 MěÚ Slušovice,stav.úř. VV-územní rozhodnutí,chodník-horní konec 02. 01. 2017 18/01/2017 PDF
ED2017002.pdf 03. 01. 2017 OÚ Všemina Záměr obce o prodeji pozemků 03. 01. 2017 19/01/2017 PDF
ED2017003.pdf 09. 01. 2017 MěÚ Vizovice,odb.dopr VV-opatření obecné povahy 09. 01. 2017 25/01/2017 PDF
ED2017004.pdf 20. 01. 2017 MěÚ Vizovice,odb.dopr. VV-opatření obecné povahy 23. 01. 2017 08/02/2017 PDF
ED2017005.pdf 24. 01. 2017 OÚ Všemina Návrh rozpočtu na rok 2017 24. 01. 2017 09/02/2017 PDF
ED2017006.pdf 01. 02. 2017 Sdružení obcí Syrákov Návrh rozpočtu 2017 Sdružení obcí Syrákov 01. 02. 2017 17/02/2017 PDF
ED2017007.pdf 06. 02. 2017 OÚ Všemina Pozvánka na zastupitelstvo 07. 02. 2017 15/02/2017 PDF
ED2017008.pdf 10. 02. 2017 MěÚ Vizovice,odb.dopr. VV-opatření obecné povahy 13. 02. 2017 03/03/2017 PDF
ED2017009.pdf 16. 02. 2017 MěÚ Vizovice,odb. ŽP VV-rozhodnutí,Všemina – kanaliz.a SČOV 16. 02. 2017 06/03/2017 PDF
ED2017010.pdf 20. 02. 2017 OÚ Všemina Vyhlášení dotačního řízení 20. 02. 2017 01/06/2017 PDF
ED2017011.pdf 20. 02. 2017 MěÚ Vizovice,odb. ŽP VV-vyrozumění o usnesení o účast.v řízení 20. 03. 2017 08/03/2017 PDF
ED2017012.pdf 20. 02. 2017 Úřad pro zastup. Státu Výzva vlastníkům nemovitostí 20. 02. 2017 PDF
ED2017013.pdf 21. 02. 2017 MěÚ Vizovice,odb.dopr. VV-opatření obecné povahy 22. 02. 2017 10/03/2017 PDF
ED2017014.pdf 22. 02. 2017 Úřad pro zastup. Státu Oznámení o výběr.řízení č. BZL/009/2017 22. 02. 2017 23/03/2017 PDF
ED2017015.pdf 22. 02. 2017 Sdružení obcí Syrákov Návrh střednědob.výhled rozp. 2018-2020 23. 02. 2017 13/03/2017 PDF
ED2017016.pdf 22. 02. 2017 Sdružení obcí Syrákov Rozpočtové provizorium 2017 23. 02. 2017 13/03/2017 PDF
ED2017017.pdf 28. 02. 2017 Ministerstvo život.prost. Prošetření stavu a provozu ČOV pro ZŠ 28. 02. 2017 16/03/2017 PDF
ED2017018.pdf 06. 03. 2017 Mikroregion Slušovicko Návrh závěrečného účtu za rok 2016 06. 03. 2017 22/03/2017 PDF
ED2017019.pdf 06. 03. 2017 Mikroregion Slušovicko Zpráva o výsl.přezk.hospodaření za r. 2016 06. 03. 2017 22/03/2017 PDF
ED2017020.pdf 06. 03. 2017 OÚ Všemina Rozpočet na rok 2017 06. 03. 2017 22/03/2017 PDF
ED2017021.pdf 06. 03. 2017 OÚ Všemina Rozpočtový výhled na rok 2018 06. 03. 2017 22/03/2017 PDF
ED2017022.pdf 06. 03. 2017 OÚ Všemina Rozpočtový výhled na rok 2019 06. 03. 2017 22/03/2017 PDF
ED2017023.pdf 13. 03. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-ukončení mimoř.veter.opatř. 13. 03. 2017 29/03/2017 PDF
ED2017024.pdf 13. 03. 2017 OÚ Všemina Záznam o změně pol. ve schvál.rozp.2017 13. 03. 2017 29/03/2017 PDF
ED2017025.pdf 14. 03. 2017 Sdružení obcí Syrákov Pozvánka na 9.valné shromáždění 14. 03. 2017 31/03/2017 PDF
ED2017026.pdf 15. 03. 2017 Mikroregion Slušovicko Návrh rozpočtu na rok 2017 16. 03. 2017 03/04/2017 PDF
ED2017027.pdf 16. 03. 2017 OÚ Všemina Pozvánka na zastupitelstvo 16. 03. 2017 27/03/2017 PDF
ED2017028.pdf 17. 03. 2017 Krajský úřad ZK Vyhlášení výzvy „ Kotlíkové dotace“ 20. 03. 2017 30/04/2017 PDF
ED2017029.pdf 20. 03. 2017 Krajská hygien.stanice VV- monitorovací kalendář 20. 03. 2017 06/04/2017 PDF
ED2017030.pdf 21. 03. 2017 MěÚ Vizovice,odb .dop. VV-stanovení přechod.úpravy provozu 21. 03. 2017 06/04/2017 PDF
ED2017031.pdf 28. 03. 2017 MěÚ Vizovice,odb. DOP Rozhodnutí o plat.prodl. SP-kanalizace 28. 03. 2017 13/04/2017 PDF
ED2017032.pdf 28. 03. 2017 OÚ Všemina Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 28. 03. 2017 13/04/2017 PDF
ED2017033.pdf 28. 03. 2017 OÚ Všemina Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 28. 03. 2017 13/04/2017 PDF
ED2017035.pdf 30. 03. 2017 M.A.,Tetčice Poskytnutí informace č. 106/1999 Sb. 05. 04. 2017 21/04/2017 PDF
ED2017034.pdf 04. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov Schválený rozpočet 2017 04. 04. 2017 20/04/2017 PDF
ED2017036.pdf 11. 04. 2017 OÚ Všemina Pozvánka na zastupitelstvo 14. 04. 2017 24/04/2017 PDF
ED2017037.pdf 12. 04. 2017 OÚ Všemina Záměr obce – prodej pozemku 13. 04. 2017 02/05/2017 PDF
ED2017038.pdf 24. 04. 2017 FÚ pro ZK VV- daň z nemovitvých věcí na rok 2017 27. 04. 2017 29/05/2017 PDF
ED2017039.pdf 25. 04. 2017 Úřad pro zastup. Státu Oznámení o výběr.řízení č. BZL/031/2017 25. 04. 2017 24/05/2017 PDF
ED2017040.pdf 26. 04. 2017 Krajská hygien.stanice VV- monitorovací kalendář 27. 04. 2017 15/05/2017 PDF
ED2017041.pdf 26. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov FIN 2-12/M 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017042.pdf 26. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov Výkaz zisku a ztrát – r. 2016 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017043.pdf 26. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov Rozvaha – r. 2016 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017044.pdf 26. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov Příloha – r. 2016 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017045.pdf 26. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov Návrh-závěrečný účet za rok 2016 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017046.pdf 26. 04. 2017 Sdružení obcí Syrákov Zpráva o výsl.přezk.hospodaření za r. 2016 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017047.pdf 02. 05. 2017 SmVaK Ostrava Porovnání položek výpočtu ceny 03. 05. 2017 19/05/2017 PDF
ED2017048.pdf 03. 05. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimořádná veter.opatření 04. 05. 2017 22/05/2017 PDF
ED2017049.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Zpráva o výsl.přezk.hospodaření za r. 2016 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017050.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Návrh závěrečného účtu za rok 2016 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017051.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Inventarizační zpráva k 31.12.2016 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017052.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Výkaz zisku a ztrát – r. 2016 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017053.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Rozvaha – bilance 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017054.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Příloha účetní závěrky za rok 2016 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017055.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017056.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Rozvaha – bilance – ZŠ a MŠ Všemina 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017057.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Výkaz zisku a ztrát – ZŠ a MŠ Všemina 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017058.pdf 05. 05. 2017 OÚ Všemina Příloha – ZŠ a MŠ Všemina 05. 05. 2017 23/05/2017 PDF
ED2017059.pdf 17. 05. 2017 OÚ Všemina Pozvánka na zastupitelstvo 18. 05. 2017 29/05/2017 PDF
ED2017060.pdf 19. 05. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-ukončení mimoř.veter.opatř. 22. 05. 2017 07/06/2017 PDF
ED2017061.pdf 02. 06. 2017 SMO VM Zpráva o výsl.přezk.hospodaření za r. 2016 02. 06. 2017 20/06/2017 PDF
ED2017062.pdf 02. 06. 2017 SMO VM FIN 2-12/M 02. 06. 2017 20/06/2017 PDF
ED2017063.pdf 02. 06. 2017 SMO VM Závěrečný účet za rok 2016 02. 06. 2017 20/06/2017 PDF
ED2017064.pdf 02. 06. 2017 SMO VM Výkaz zisku a ztráty 02. 06. 2017 20/06/2017 PDF
ED2017065.pdf 02. 06. 2017 SMO VM Rozvaha – bilance 02. 06. 2017 20/06/2017 PDF
ED2017066.pdf 02. 06. 2017 SMO VM Příloha 02. 06. 2017 20/06/2017 PDF
ED2017067.pdf 06. 06. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimořádná veter.opatření 07. 06. 2017 23/06/2017 PDF
ED2017068-1.pdf 12. 06. 2017 OÚ Všemina Rozpočtová opatření 12. 06. 2017 PDF
ED2017069.pdf 12. 06. 2017 Sdružení obcí Syrákov Pozvánka na 10. valné shromáždění 12. 06. 2017 30/06/2017 PDF
ED2017071.pdf 20. 06. 2017 Českomoravská světelná Poskytnutí informace č. 106/1999 Sb. 23. 06. 2017 11/07/2017 PDF
ED2017070.pdf 21. 06. 2017 Úřad pro zastup. Státu Oznámení o výběr.řízení č. BZL/058/2017 21. 06. 2017 19/07/2017 PDF
ED2017072.pdf 26. 06. 2017 OÚ Všemina Pozvánka na zastupitelstvo 26. 06. 2017 04/07/2017 PDF
ED2017073.pdf 30. 06. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.veter.opatř.-včelí mor 03. 07. 2017 19/07/2017 PDF
ED2017074.pdf 04. 07. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.veter.opatř.mor prasat 04. 07. 2017 20/07/2017 PDF
ED2017075.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov FIN 2-12/M 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017076.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov Příloha 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017077.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov Rozvaha 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017078.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov Výkaz zisku a zráty 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017079.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov Zpráva o výsl.přezk.hospodaření za r. 2016 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017080.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov Závěrečný účet za rok 2016 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017081.pdf 04. 07. 2017 OÚ Všemina Oznámení o zveřej. Dokumentů- SOS 10. 07. 2017 30/06/2018 PDF
ED2017082.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov 1 změna rozpočtu 2017 10. 07. 2017 31/03/2018 PDF
ED2017083.pdf 04. 07. 2017 Sdružení obcí Syrákov Schválený střednědob.výhled 2018-2020 10. 07. 2017 31/12/2020 PDF
ED2017087.pdf 07. 07. 2017 REMA AOS,a.s. Poskytnutí informace č. 106/1999 Sb. 21. 07. 2017 08/08/2017 PDF
ED2017084.pdf 13. 07. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.veter.opatř.mor prasat 13. 07. 2017 31/07/2017 PDF
ED2017085.pdf 19. 07. 2017 OÚ Všemina Záměr obce – pronájem bytu 19. 07. 2017 04/08/2017 PDF
ED2017086.pdf 20. 07. 2017 OÚ Všemina Rozpočtová opatření 20. 07. 2017 PDF
ED2017088.pdf 25. 07. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.opat.-mor prasat 26. 07. 2017 11/08/2017 PDF
ED2017089.pdf 07. 08. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.opat.-mor prasat 07. 08. 2017 23/08/2017 PDF
ED2017090.pdf 07. 08. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.opat.-mor prasat 07. 08. 2017 23/08/2017 PDF
ED2017091.pdf 07. 08. 2017 Krajská veter. Správa Nařízení SVS-mimoř.opat.-včelí mor 07. 08. 2017 23/08/2017 PDF

Archiv dokumentů a vyhlášek

Dokumenty a vyhlášky 2017  (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2016 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2015 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2014 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2013 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2012 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2011 (PDF)

Dokumentů a vyhlášky 2010 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2009 (PDF)

Dokumenty a vyhlášky 2008 (PDF)

 


sipka