aktualni pocasi
úterý 17. května
svátek slaví: Aneta
<květen 2022>
 • po
 • út
 • st
 • čt
 • so
 • ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

E-SLUŽBY

INFOTABULE

PŘEHLED ZPRÁV

BESIP: Bezpečně do školy a školky

Pozvánka na přednášku o bezpečnosti silničního provozu v úterý 2.6.2022 v 15 hodin, Dům kultury Vizovice. více…

Nakládání s komunálním odpadem 05/2022

Praxe změn v hospodaření s komunálním odpadem ve Všemině, květen 2022. Povinnosti a informace pro vlastníky nemovitostí. více…

Informace k podávání kandidátních listin

Termín podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce je do 19. 07. 2022 do 16:00 hodin. více…

Sběr nebezpečných odpadů 21.5.2022

Sběr nebezpečných odpadů z domácností proběhne ve Všemině sobotu 21.5.2022 od 7:30 do 9:00 hodin ve skladu odpadů v areálu “Kanada”. více…

Pomoc s administrací dotace na kotle

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. nabízí ZDARMA pomoc s administrací KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022 pro všechny žadatele na území své působnosti. více…

Všeminsky zpravodaj 2022/1

Prolistujte, prohlédněte si fotografie a přečtěte články, sdílejte interaktivní verzi Všeminského zpravodaje 1/2022. více…

Fotoreportáž: Všeminský FAŠANK 2022

Foto: Václav Kovařík více…

rss

Nové Obecně závazné vyhlášky obce Všemina

16. 12. 2021

Nová pravidla nakládání s odpadem 

Od letošního ledna 2021 platí nový zákon o odpadech, který bude až do roku 2030 postupně prodražovat skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Tento zákon představuje významnou změnu, která měla dopad také do zákona o místních poplatcích, kde byla zcela změněna úprava týkající se poplatku za komunální odpad. Všechny obce (tedy nejen Všemina) proto musely vydat obecně závazné vyhlášky s pravidly odpovídajícími nové právní úpravě a stanovit poplatek za komunální odpad.

Co se v novém roce 2022 změní? 
Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. Výši poplatku za svoz komunálního odpadu se navzdory zdražování snažíme nezvyšovat a v kalendářním roce 2022 tak zůstane ve výši stávajících 550 Kč. Splatnost poplatku je do 30. dubna.

Podle čísla popisného a počtu zde přihlášených obyvatel bude vydán příslušný počet nálepek pro označení popelnic na komunální odpad (viz. „Přihláška k registraci – komunální odpad“). Tyto nálepky budou dokladem o uhrazení poplatku a vodítkem pro svozovou firmu.

Firmy a živnostníci, z povahy jejichž činnosti vyplývá povinnost vést odpadové hospodářství, již nebudou od nového roku součástí obecního hospodaření s odpadem. Mezi důvody patří rozdílná výše účtované sazby DPH i odlehčení zátěže hmotnostního limitu obyvatel – poplatníků, na který lze uplatňovat slevu. Tento limit se bude až do roku 2030 výrazně snižovat. Nyní je proto pouze na nás, abychom do popelnic na komunální odpad odkládali pouze směsný odpad, resp. pouze to, co není vhodné pro třídění.

Změnou bude frekvence svozu popelnic, která bude ve Všemině od nového roku stejná jako ve velké většině obcí a to jednou za 14 dnů. Podrobnější informace najdete v obecně závazných vyhláškách č. 1/2021 (PDF) O stanovení obecního systému odpadového hospodářství a č. 2/2021 (PDF) O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech bude obec nejméně jednou ročně informovat způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Výsledky za rok 2021 budou uvedeným způsobem zpřístupněny začátkem roku 2022 po té, kdy budou k dispozici výsledky prosince, resp. posledního měsíce roku. 

Formulář „Přihláška k registraci – komunální odpad Všemina 2022 (PDF) “. Po jeho vyplnění jej, prosím, odevzdejte na OÚ Všemina.

Vlastimil Kolařík místostarosta


sipka