aktualni pocasi
neděle 27. září
svátek slaví: Jonáš
<září 2020>
 • po
 • út
 • st
 • čt
 • so
 • ne

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

E-SLUŽBY

INFOTABULE

PŘEHLED ZPRÁV

Registrace AOS Všemina 2020

Zájemci, kteří se chtějí aktivně zúčastnit znovu obnovené všeminské automobilové orientační soutěže (AOS) se mohou zaregistrovat do 30.9.2020 na emailu: h.jezikova@seznam.cz více…

Bohoslužby 20.9.-27.9.2020

25. neděle v mezidobí  (PDF)
V pátek pohřeb pana Svatopluka Tomšů a paní Marie Tomšů. více…

Dotace na oplocenky

Zlínský kraj podpoří dotací lesní hospodářství obce Všemina více…

Dotace dětské hřiště v areálu TJ

Dotace z fondu Zlínského kraje na dětské hřiště v areálu TJ Sokol Všemina více…

Dotace zkvalitnění činnosti SDH

Kombinovaná dotace z fondu Zlínského kraje pro zkvalitnění činnosti SDH Všemina více…

rss

Odpadové hospodářství

Svozový kalendář

Mapa sběrných míst
 

Veřejná vyhláška

Hospodaření s odpady v obci Všemina upravuje:

 • Obecně závazná vyhláška 1/2019 
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDF)
 • Obecně závazná vyhláška 2/2019
  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Všemina (PDF)

Třídění odpadů

Má to smysl. Třiďte odpad ! www.jaktridit.cz

 • PLASTY (popelnice rozmístěny po obci)
  DO PLASTŮ PATŘÍ: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
  NEPATŘÍ SEM: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
 • PAPÍR 
  (kontejner u školy a popelnice rozmístěny po obci)
  DO PAPÍRU PATŘÍ: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
  NEPATŘÍ SEM: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
 • SKLO 
  (kontejnery rozmístěny po obci)
  DO SKLA PATŘÍ: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. 
  NEPATŘÍ SEM: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
 • NÁPOJOVÉ KARTONY  (popelnice rozmístěny po obci)DO NÁPOJOVÝCH KARTONŮ PATŘÍ: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
  NEPATŘÍ SEM: „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
 • BIOODPAD  
  (kontejnery rozmístěny po obci)
  DO BIOODPADU PATŘÍ: posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, plevel, květiny, větvoví z keřů a stromů (nakrátko nařezané), seno, piliny, sláma, zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad, skořápky z vajíček.
  NEPATŘÍ SEM: nerosty, pařezy, komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje, živočišné zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti, kosti), uhynulá zvířata, exrementy zvířat, biologicky nerozložitelné odpady.
 • KOVY  
  (sběrná nádoba za OÚ + firma Partr)
  DO KOVŮ PATŘÍ: plechovky od potravin, plechovky od nápojů, nádoby od kosmetiky, ostatní kovové obaly, menší kovové materiály a drobná elektrozařízení.
  NEPATŘÍ SEM: znečištěné kovy, autovraky.
 • VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
  (kontejnery v lokalitě domu zahrádkářů,  nutná dohoda s OÚ + jarní svoz)
  DO VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PATŘÍ: takový odpad, který kvůli svým rozměrům a případně dalším vlastnostem nelze odložit do standardní nádoby na směsný komunální odpad.Např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.V případě, že v určitém časovém úseku produkujetevelké množství tohoto odpadu (např. při rekonstrukci domu), tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy popř. kontaktujte obecní úřad a ten Vám zajistí přistavení kontejneru (za poplatek).
  NEPATŘÍ SEM: odpady, které se dají vytřídit do jednotlivých druhů odpadů.
 • NEBEZPEČNÝ ODPAD 
  (svoz 2 x ročně od OÚ)
  DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie atd. 
 • VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
  (sběrná nádoba vedle OÚ a u dolního obchodu. Rozměr vhozu je 40 x 50 cm.)
  DO NÁDOBY PATŘÍ: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např.  kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně.
  DO NÁDOBY NEPATŘÍ:  televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media. 

 

 

sipka