aktualni pocasi
čtvrtek 9. dubna
svátek slaví: Dušan
<duben 2020>
 • po
 • út
 • st
 • čt
 • so
 • ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

E-SLUŽBY

INFOTABULE

PŘEHLED ZPRÁV

Odečet elektroměrů 14.-16.4.2020

Společnost E.ON oznamuje občanům, že od úterý 14.4. do čtvrtku 16.4.2020 bude probíhat zápis stavů elektroměrů. více…

Veselé Velikonoce 2020

Zastupitelé a zaměstnanci obce Všemina přejí všem svým spoluobčanům příjemné prožití svátků velikonočních v kruhu svých blízkých. více…

Vydání zpravodaje 1/2020

Z důvodu mimořádného opatření – nouzový stav nevyjde obecní zpravodaj ročník 2020 číslo 1 v obvyklém termínu.  více…

Informace o zápisu do ZŠ 2020

Dne 2.4.2020 proběhl zápis do 1. ročníku Základní školy Všemina, bez přítomnosti dětí, celkem se přihlásilo k zápisu 13 dětí, z toho byl udělen jeden odklad školní docházky na žádost rodičů a 12 žáků bylo přijato. více…

Živě mše svaté ze Štípy

Program mší svatých a dalších modliteb z Kostela Narození Panny Marie ve Štípě najdete na webu: http://www.stipa.cz , video více…

Krizové telefony obce Všemina

Infolinka OÚ. Starosta. Velitel JSDH
více…

Krizová linka Vizovice

Sociální odbor Městského úřadu Vizovice zřídil do odvolání základní sociální poradenství po telefonu. více…

rss

Všeminští včelaři

O všeminských včelařích z dřívějších dob máme zpráv málo. Jisté však je, že staří hospodáři všeminští se chovem včel zabývali, o čemž svědčí staré názvy určitých zemědělských lokalit v obci např. „Včelínek“- nachází se v horní části obci. Zlomkové zprávy o chovu včel můžeme číst v druhé všeminské farní kronice. Další zprávy o všeminských včelařích najdeme v první kronice včelařského spolku ve Slušovicích založené 1965. V seznamu 48 zakládajících členů v roce 1927 najdeme jména i tří všeminských občanů, kteří tvořili tehdejší jádro spolku. Byli to: František Pochylý, farář, který působil ve Všemině dvacet let ( 1915 – 1935 ), Filip Libor, hajný panských lesů a Mořic Bezděk, ředitel všeminské školy ( 1907 – 1925 ).

Od 6.února roku 1927 je Všemina registrována v základní organizaci Českého svazu včelařů  ve Slušovicích a zůstává v ní dodnes.

Zakládající členové ČSV Slušovice byli z patnácti obcí. Slušovice měly 14 členů, Trnava 5, Raková 4 členy, Březová 4, Liptál 3, Dešná 3, Ostrata 3, Všemina 3, Klečůvka 2, Zádveřice 2, Neubuz 1 člena, Vlčková 1, Veselá 1, Podkopná Lhota 1, Kašava 1. Tito členové měli zazimováno 348 včelstev. Ze zakládajících členů byl zvolen výbor organizace: předseda, místopředseda, jednatel apokladník.   Jelikož v této době nebyl v blízkosti obchod k zakoupení včelařských potřeb, spolek prostřednictvím zvoleného hospodáře zajišťoval pro členy z ústředí moravských včelařů v Brně nebo přímo u výrobce včelařské potřeby. Objednával přímo u výrobce i denaturovaný cukr. Ve své režii si ho sám dovážel, uskladňoval a svým členům rozděloval. 1 kg cukru členy takto stál jen 3.90 K. Bylo to podstatně méně, než by si ho opatřovali sami.

Od počátku své činnosti základní organizace ČSV Slušovice pro své členy organizuje odborné přednášky, zájezdy s odborným zaměřením na včelařství, zajišťuje preventivní léčení včelích nemocí a pomoc včelařům od státu, kraje, obcí, pořádá praktické kurzy pečení a zdobení medového pečiva., společná posezení se zábavou a občerstvením.

Výsledky práce včelařů ovlivňuje mnoho činitelů: počasí – produkty včel, zatížení životního prostředí vlivem civilizace a chemizace, změny společenských a politických systémů – odbyt medu, příděly cukru, příspěvky a dotace státu, rozšiřování nákaz – 1969 roztočová nákaza, 1971 – chemizace zemědělských kultur, 1972 – roztočová nákaza – napadení včelstev a jejich likvidace, 1979 – parazitický roztoč „ Varroa jacobsoni“, 1989 – mor včelího plodu.

Že si výbor ZO ČSV Slušovice práci svých členů váží, svědčí vyhodnocování a odměňování členů na výročních a slavnostních schůzích. Ze Všeminy v roce 1967 byli vyhodnoceni zasloužilí členové spolku Metoděj Gajdošík č.d. 64 a Eduard Kučera č.d.73. V roce 1977 Rudolf Štěpán č.d. 149, František Kučera č.d. 212, Jan Macháček č.d.187.V roce 2000 Karel Macháček č.d. 256.    V roce 1992 má Všemina 11členů a 92 včelstev.

V roce 1994 vstupují do organizaceze Všeminy Jiří Grác č. d. 210 a Václav Válek č. d. 73, v roce 1998 Grác Jan č.d. 253 a Pekař Libor č.d. 308. Další noví členové spolku jsou  Pekař František č.d.232, Chovanec David  č.d.39, Korytar Rudolf  č.d. 294, Vala Radek č.d.104. Zemřel Jan Kovář a Alois Kučera. V roce 2008 má Všemina v organizaci 17 členů.  Ve výboru základní organizace pracoval ze Všeminy František Pekař č.d. 232 v roce 1967 jako člen, v roce 1972 až 1974 jako jednatel a od roku  2004 pracuje ve výboru opět jako jednatel. V roce 1975  byl zvolen Antonín Studýnka č. d. 214 do Okresního výboru ČSV. Od roku 1992 je výbor základní organizace rozšířen o nákazového referenta.Důvěrníkem všeminských včelařů je Karel Macháček č.d. 256.
Zastupitelstvo obce Všemina podporuje činnost včelařů a od roku 2000 poskytuje pravidelně organizaci finanční příspěvek.

V roce 2001 zakládají všeminští včelaři svou kroniku, aby zachovali budoucím generacím své vzpomínky, zážitky ale i problémy při své užitečné, prospěšné zálibě. Veškeré záznamy o všeminských včelařích, které se nacházejí ve společné  kronice  ZO ČSV Slušovice od roku 1927 do roku 2000 do této všeminské kroniky zaznamenal pan František Vala č.d.104.

Čerpáno z kroniky včelařů ZO ČSV Slušovice a z kroniky včelařů Všemina
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce


sipka